TOP GUN zaprasza

Członkiem SKS TOP GUN może zostać każdy, kto:

1.  Jest osobą dorosłą i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania

     strzelectwa sportowego,

2.  wypełni i złoży deklarację przystąpienia do Klubu,

3.  załączy 2 zdjęcia (jedno do licencji, drugie do legitymacji),

4.  opłaci wpisowe i roczną składkę członkowską,

5.  w przypadku osób niepełnoletnich- przedstawi zgodę rodziców lub

     prawnych opiekunów,

6. zadeklaruje chęć swojego udziału w szkoleniach strzeleckich   i/lub zawodach

    sportowych.

Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

Członkostwo w Klubie to jednocześnie bardzo atrakcyjne cenowo warunki korzystania    ze strzelnicy!!!

 Oferta dla szkół i młodzieży.

Strzelectwo sportowe jest doskonałą forma zajęć pozalekcyjnych. Dzięki ćwiczeniom, które pozwalają zwiększyć swoją koncentrację, łatwiej jest „wyciszyć” stres, związany z codziennymi problemami młodzieży.

SKS TOP GUN zachęca zarówno dyrekcje szkół, jak i nauczycieli (szczególnie WF i PO) do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia wybranych zajęć szkolnych na strzelnicy, gdzie panują doskonałe do tego warunki. Klub dysponuje profesjonalnie przygotowanymi instruktorami strzelectwa sportowego, jak i dobrze wyposażoną salą wykładową.

 Przyjdź i spróbuj! 

Strzelectwo może być nie tylko oryginalnym i ciekawym  hobby, ale i Twoim sposobem na życie!   

© 2013 SKS TOP GUN. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: gotoworks.pl